Donate

Card donation

Choose the currency
Choose the amount

Donate with Paypal

Choose the amount

Donate with Idram

Choose the amount

Donate with bank transfer

Բանկի հաշվեհամարներ Ամերիա բանկ /General bank account
Intermediary bank
SWIFT(BIC)
Beneficiary’s bank
Beneficiary’s bank SWIFT(BIC)
Beneficiary’s account
Beneficiary’s name

Our supporters

 • Ani Anciaux Sedrakian
  Anahid Aslanian Arzumanian i hishadaguin. Asdvats hokin loosavor bahi.
 • Zakarian
  What a noble cause, helping others to rebuild their lives.
 • Satik Nairyan
  Donation
 • Satik Nairyan
  Donation
 • Dellalyan
  Astvats hokin luysavori
 • Ashot Margaryan
  .
 • Satik Nairyan
  Շնորհակալություն
 • Satik Nairyan
  Thanks
 • Tigran Khrimian
  Thanks for doing this. Dream big.
 • Satik Nairyan
  For the foundation
 • Tigran Aleksanyan
  Ի գործ
 • Arshak Ghazaryan
  Thx for all.
 • Satik
  Thanks
 • Սաթիկ Նաիրյան
  Շնորհակալություն
 • 2000
  Անձնուրաց հերոս, հիշատակդ վառ է։
 • Գոհար
  Կյանքի կոչենք Արենի երազանքը 💜
 • Gevorg Martirosyan
  Donation
 • satik Nairyan
  Testing the 5000
 • Satik Nairyan
  Donation from Tsulikyan Family.
 • Arshak G,
  Thank you for all that you do!